Prawo spadkowe

Gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych…

Pomoc prawna świadczona z zakresu prawa spadkowego dotyczy:

 • dochodzenia zachowku oraz roszczeń zapisobierców
 • ustalania kręgu spadkobierców ustawowych
 • sporządzania testamentów
 • pomoc prawna przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku
 • spraw zw. z dziedziczeniem ustawowym i testamentowym
 • stwierdzenia nabycia praw do spadku
 • postępowania o dział spadku
 • kwestionowania ważności testamentu
 • unieważnienie darowizny
 • spraw odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe
 • postępowania o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • postępowania o wydziedziczenie

Kancelaria sporządza pisma inicjujące postępowanie (wnioski), jak i dotyczące kwestii sądowych (zażalenia, apelacje).

Reprezentujemy Klientów przed Sądem z należytą starannością i fachowym zaangażowaniem we wszystkich instancjach postępowania.