Prawo rodzinne

Wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w…

Pomoc prawna świadczona jest w sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym spraw o:

 • rozwód i separację
 • alimenty na rzecz małoletnich dzieci i współmałżonków, sprawy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie/obniżenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • kontakty z dzieckiem
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • opiekę nad dzieckiem
 • przysposobienie
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • władzę rodzicielską – przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ubezwłasnowolnienie
 • ustanowienie kuratora
 • ustalenie opiekuna prawnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków

Kancelaria świadczy pomoc prawną w kwestiach majątkowych po rozwodzie, w tym podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Kancelaria służy pomocą i doradztwem w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie, w jaki sposób wyegzekwować satysfakcjonujące alimenty na dziecko czy na siebie od współmałżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa.

Prowadzimy sprawy o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, dbając o jak najlepiej i najszerzej rozumiane dobro dziecka oraz jak przeprowadzić postępowanie rozwodowe z jak najmniejszą szkodą dla dzieci.