• 1

  • 2

  • 3

  • 4

click here

Niektóre zmiany w instytucji dozoru elektronicznego po nowelizacji z dnia 1 lipca 2015 r.:

  • nie będzie możliwy dozór elektroniczny przez osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, bez względu na długość i ilość orzeczonych kar;
  • w systemie dozoru elektronicznego karę będą mogły odbywać wyłącznie osoby skazane na karę ograniczenia wolności do 2 lat;

Osoby skazane przed 1 lipca 2015 roku będą mogły w dalszym ciągu ubiegać się o dozór elektroniczny na dotychczasowych zasadach.

Monday the 19th - - Hostgator Coupon Template