• 1

  • 2

  • 3

  • 4

click here

Prawo do zachowku mają tylko najbliżsi zmarłego: małżonek, dzieci (bądź ich dzieci, czyli wnuki, jeśli ich rodzice zmarli), a także rodzice zmarłego, ale tylko gdyby byli powołani do spadku z ustawy, czyli wtedy, gdyby zmarły nie pozostawił potomstwa.

Prawo do zachowku ma osoba przysposobiona przez spadkodawcę tak, jakby była jego dzieckiem, zaś osoba, która przysposobiła spadkodawcę – tak, jakby była jego rodzicem.

Prawa do zachowku po swoich rodzicach naturalnych nie mają dzieci przysposobione przez inną osobę w sposób całkowity i pełny, a prawa do zachowku po dzieciach przysposobionych przez inną osobę nie mają ich rodzice naturalni.

Prawa do zachowku nie mają pozostali spadkobiercy - rodzeństwo i zstępni rodzeństwa, a także dziadkowie spadkodawcy i ich zstępni oraz dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

Prawa do zachowku nie mają także gmina i Skarb Państwa.

Monday the 19th - - Hostgator Coupon Template