• 1

  • 2

  • 3

  • 4

click here

Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r.

Monday the 19th - - Hostgator Coupon Template